Våra djur

Kossor

Vår besättning består idag av ca 50 dikor och ungefär 25 ungdjur. Det är en blandad besättning av främst Hereford, men det finns även många korsningar av bland annat Angus och Simmental.

För oss är det viktigt att ha ett så nära samspel som möjligt med naturen därför är det självklart för oss att driva gården ekologiskt. Gården är KRAV-certifierad. Korna hjälper oss att hålla markerna öppna. Djuren betar våra 95 ha betesmark varav ca 7 ha är naturbetesmark. På vintern äter djuren bara grovfoder, dvs gräs, från våra egna åkrar.

År 2017 byggde vi en ny ladugård med delfinansiering av investeringsstöd från landsbygdsprogrammet.